Välkommen till Liberdade

I början av nittonhundratalet emigrerade närmare 400.000 japaner från ett arbetslöst Japan till ett arbetskrafts-sökande Amerika,

Största delen av dessa emigranter hamnade i Brasilien, i och runt Sao Paolo.

I stadsdelen Liberdade samlas man och lagar mat och så småningom föds det Japansk-Brasilianska köket.
Från detta fusion-kök hämtar vi inspiration.